Bespaar op onderhoud - niet op smering

Hier is een onconventionele aanpak die werkt ...

Wilt u uw onderhoudskosten verlagen? Dat kan met Interflon smeermiddelen, om verschillende redenen:

1. Minder Slijtage - minder storing en onderdelenverbruik

De wrijving tussen twee bewegende onderdelen is dankzij Interflon´s unieke smeertechnologie aantoonbaar minder dan bij gebruik van gewone smeerolie of vet. Hierdoor treedt er minder slijtage op en bespaart u op smeermiddelen, onderdelen, montagekosten, afschrijving machines en productieverlies bij onderhoud en reparatie.

2. Langere smeerintervallen - minder smeermiddelenverbruik

Met Interflon smeert u minder vaak. Dat betekent minder onderhoudswerkzaamheden en productiestops, minder verbruik van smeermiddel, minder personeelskosten, minder vervuiling van de omgeving, schonere vloeren, minder vervuiling in het water en minder afval.

3. Breder inzetbaar - minder verschillende smeermiddelen

Interflon smeermiddelen zijn breder inzetbaar waardoor u het aantal verschillende smeermiddelen aanzienlijk kunt verminderen. Uw voordeel: lagere voorraadkosten, minder ruimtebeslag en minder vergissingen bij het smeren.

4. Lager energieverbruik - lagere rekening

Interflon smeermiddelen verlagen aantoonbaar het energieverbruik. Gevolg: lagere energierekening, mindere milieubelasting en minder warmteonwikkeling. Een steeds belangrijkere reden om over te schakelen.

5. Hogere beschikbaarheid productiemiddelen - meer output

Vrijwel zonder uitzondering rapporteren gebruikers van onze producten minder storingen aan hun machines. Gevolg: Meer output.

6. Grotere voorspelbaarheid - betere planning

Storingen zijn niet voorspelbaar. Maar minder storing is wel minder verstoring. Verstoring van de productie, van rust en kostbare vrije tijd van mensen die vitale functies in uw bedrijf vervullen. Interflon: "A good night sleep" zoals onze engelstalige afnemers vaak zeggen.

7. Veiliger voor Mens en Milieu - niet in geld uit te drukken

Interflon gebruikt waar redelijkerwijs mogelijk veilige grondstoffen. Bovendien zijn veel van onze producten gekeurd door de NSF en voedselveilig terwijl zij toch beter en langer presteren dan niet veilige producten. Een voordeel voor ons allemaal en een opstapje voor u om te voldoen aan ISO14001 en HACCP terwijl u de veiligheid van de medewerkers verhoogt.

Upgraden naar Interflon levert eenvoudig veel meer op dan het kost. En onze inbreng beperkt zich niet tot het leveren van een product. Wij helpen u graag besparingen ook echt te realiseren en te meten. Hands on en pragmatisch. Weet u hoeveel verschil u hiermee binnen uw bedrijf kunt maken? Neem de proef op de som en doe een test op uw eigen machines.

Vragen? Neem contact op met ons kantoor in uw land.

Selecteer je branche