Besparing van € 1200 voor de reiniging van in pekel ondergedompelde pompen

Besparing van € 1200 voor de reiniging van in pekel ondergedompelde pompen

Besch­ermen­de behan­delin­g van de waaier van de centr­ifuga­alpom­p bij STEG-­centr­ale

Interflon Film WB


Initiële situatie

Frequente vervanging van de waaier en slijtplaat van de pomp. Sterke zoutafzetting vormt een zeer harde en erg moeilijk te verwijderen laag carbonaten.


Onze oplossing

Interflon Film WB


Resultaat

Voor het reinigen, een besparing van ongeveer € 1200/jaar voor 2 pompen.


Berekening besparing:


- 1 ingreep per twee maanden (6/jaar)


- 2 uur per pomp


- 2 man à € 25/uur = € 50 aan manuren


€ 50 x 2 uur = € 100 x 6 ingrepen/jaar = € 600 x 2 pompen = € 1200