Vetverbruik Cutter as lagers

Vetverbruik Cutter as lagers

80% minder vetve­rbrui­k en minder milieu belasting.

Interflon Grease LS2


Initiële situatie

Ondanks hoge smeerfrequentie met conventioneel vet ontstonden hoge onderhoudskosten door slijtage moesten de cutter as lagers a € 4500, -- per stuk regelmatig vervangen worden. Door wegspoelen van het conventioneel vet ontstond hoge milieubelasting.


Onze oplossing

Interflon Grease LS2 inzetten. Dit vet is zeewatervast en spoelt niet snel weg.


Resultaat

Lagere milieubelasting doordat slechts 8 liter vet verbruikt wordt per week. In de oude situatie was dit 8 liter vet per 11 uur. Slijtage cutter as lagers komt nauwelijks meer voor.