Spudpalen voor positiebepaling

Spudpalen voor positiebepaling

Smeer­frequ­entie gelei­dinge­n spudpalen 7x verlengd

Interflon Grease LS2


Initiële situatie

Vertikale geleidingen werden dagelijks gesmeerd. Door het zeewater werd conventioneel vet weggespoeld en ontstonden krijsende geleidingen.


Onze oplossing

Inzet Interflon Fin Grease LS 2 extreem zeewatervast en drukbestendig smeervet.


Resultaat

De smeerfrequentie is afgenomen van eens per dag naar eens per week. Van krijsende geleidingen met slijtage als gevolg is nauwelijks sprake meer.