Energiebesparing bij steenkolenproducent

Energiebesparing bij steenkolen producent

€ 9.304 energ­iebes­parin­g door addit­ivere­n van olie trans­missi­es

Interflon Finnoly Additive T251


Initiële situatie

Hoge frequentie oliewissels om wegvallen van de smeerfilm in de transmissies te voorkomen. Dit om schade en kostbare productie-uitval te voorkomen.


Onze oplossing

Interflon Finnoly Additive T251 toevoegen aan verse olie en vervolgens transmissies vullen tot het gewenst niveau.


Resultaat

Het aantal oliewissels is door additiveren met Interflon Finnoly Additive T251 sterk gedaald en ook het energieverbruik is sterk verlaagd.