Lagers Impactbreker voor steenkool

Lagers Impactbreker voor steenkool

€ 1.544­.110,­-- bespaart door optim­alise­ring lager­smeri­ng

Interflon Grease MP2/3.


Initiële situatie

Het lager van de breker begaf het na slechts 1,8 miljoen ton kolen. Dit kwam door binnendringen van vuil en water. Het vet emulgeerde met water. Hierdoor onstond dure rotorschade door vastlopen en kosten door machinestilstand.


Onze oplossing

Interflon Grease MP2/3 inzetten in sferische rollagers van de impactbreker. Er dringt geen vuil binnen in de lagers en het vet emulgeert niet meer met water. De temperaturen in de tandwielkast van de aandrijving zijn gedaald tot normale waarden.


Resultaat

Sinds Interflon Grease MP2/3 wordt ingezet in de sferische lagers heeft de breker meer dan 3 miljoen ton steenkool gebroken. Er heeft geen lageruitval meer plaastgevonden. Productiestijging door vermijden van 3 dagen reparatie.