Smering van machine voor frezen, inkorten, boren, en lijmen

Smering van machine voor frezen, inkorten, boren, en lijmen

€ 29.700,-- besparing in de pneumatiek

Interflon Food Lube PN32


Initiële situatie

Ondanks een hoge smeerfrequentie was er maandelijks 36 uur productieonderbreking. Dit ontstond door het aanhechten van veel stof, vuil en trillen van de machine.


Onze oplossing

Overschakelen naar een 3-tal Interflon producten. Smeerpunten smeren met Interflon Grease MP2/3. Pneumatische leidingen spoelen met Interflon Lube TF. Smeertank vullen met Interflon Food Lube PN32.


Resultaat

Minder arbeidsintensief en minder productiestops. Door gebruik van Interflon Grease MP2/3 is de standtijd verdubbeld. Olieverbruik door inzet Interflon Food Lube PN32 met 80% gereduceerd.