Privacy Statement

Interflon BV

Interflon verzamelt via deze website persoonlijke en verkeersgegevens. Hieronder geven wij aan welke gegevens wij verzamelen en hoe wij met deze gegevens omgaan.

Persoonlijke gegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor het ontvangen van informatie bewaren wij de door u verstrekte contactgegevens. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en zullen nimmer aan derden ter beschikking gesteld worden of ingezet worden voor andere doeleinden dan strikt noodzakelijk is voor het contact opnemen.

Verkeersgegevens

Verkeersgegevens zijn anoniem, bijvoorbeeld hoe vaak welke bepaalde pagina bezocht wordt en de tijdstippen waarop onze website wordt bezocht. Wij gebruiken deze informatie uitsluitend om de inhoud van onze website te verbeteren. Deze gegevens worden op geen enkele manier verbonden met persoonlijke gegevens.

Aansprakelijkheid

Interflon kan de beschikbaarheid en juistheid van de op deze website voorkomende gegevens niet volledig garanderen. Interflon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid hiervan, behoudens indien deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

Google Analytics

Door op onderstaande link te klikken kunt u de disclaimer in zake Google Analytics lezen of downloaden. Disclaimer Google Analytics

Vragen? Neem contact op met ons kantoor in uw land.

Selecteer je branche