Impressum

Důvod, popis, vlastnické práva, disclaimer

Interflon BV provozuje tyto webové stránky pro uživatele internetu ale hlavně pro naše zákazníky.

Disclaimer

Tyto webové stránky obsahují informace o Interflon produktech. Informace jsou pravdivé, ale Interflon neuděluje žádné záruky, že jsou informace přesné a kompletní. Údaje mají pouze informativní charakter. Pro použití a aplikace produktů je potřeba odborná konzultace od Technických poradců Interflon. Použití a aplikace jsou vždy na vlastní riziko. Návštěvou těchto webových stránek akceptujete že se Interflon, jeho pobočky a zaměstnanci nebo zástupci zříkají zodpovědnosti za škody, pohledávky, soudní procesy, ztráty nebo odpovědnost za škody vyplývající z nebo související jakýmkoliv způsobem s obsahem uvedeným na těchto stránkách v rozsahu povoleném rozhodným právem.

Důvod

Tyto webové stránky byly vytvořeny pro sdílení informací o Interflonu, o našich produktech a jejich aplikacemi. Informace výslovně negarantují vlastnosti produktů nebo jejich přesné použití. Vždy konzultujte aplikace a produkty s Technickým poradcem Interflonu a informacemi v Bezpečnostním listu produktu před použitím.

Práva k duševnímu vlastnictví

Tyto webové stránky obsahují texty, nákresy, fotky, ilustrace, loga a mnoho dalších elementů, které mohou být chráněny právem k duševním vlastnictví Interflonu, jeho klientů, zaměstnanců, dodavatelů a ostatních. Jejich právo k duševnímu vlastnictví (IPR) musí být respektováno. Kopie obsahu je zakázána bez výslovného souhlasu majitele autorských práv.

Hyper odkazy

Je dovoleno vytvářet Hyper odkazy na tyto webové stránky. V hyper odkazech se nesmí objevovat části Interflon webových stránek vložených na jiné internetové stránky nebo webové stránky.

Odkazy na stránky třetích stran

Tyto webové stránky obsahují Hyper odkazy na jiné webové stránky mimo doménu Interflon. Interflon není zodpovědný za údaje na webových stránkách třetích stran jako informace o produktech a službách. Webové stránky třetích stran mohou podléhat jiným podmínkám.

Čestné použití

Je zakázáno používat tyto webové stránky tak, aby bránily ostatním uživatelům internetu se k nim připojit.

Standardní podmínky

Kvalitu produktů a termíny dodání upravují všeobecné podmínky Interflonu a distributorů země, kde byly produkty zakoupeny. Prosíme přečtěte si všeobecné podmínky před objednáním Interflon produktů.

Registrovaná obchodní známka

Teflon® je registrovaná obchodní známka firmy E.I. Dupont de Nemours, to platí současně pro ostatní fluorocarbon pryskyřice, vlákna, ochranné filmy a finiše s PTFE (polytetrafluoroethylene), FEP (fluorinated ethylene propylene) a PFA (perfluoroalkoxy) pryskyřice.

Interflon® je registrovaná obchodní známka firmy Interflon BV

Dotazy? Kontaktujte naši kancelář

Vyberte odvětví průmyslu