Ring til os for at få svar på eller rådgivning om +45 41 69 71 43
         

Informationer

Formål, titelbeskrivelse, ejendomsforhold, afvisning af ansvar

Interflon BV har denne website som en service til internetbrugere i almindelighed og (måske kommende) kunder i særdeleshed.

Formål

Denne website er lavet for at oplyse om Interflon, vores kvalitets løfte, vore produkter og deres anvendelse. Det er udtrykkeligt ikke nogen garanti for specielle produktegenskaber eller deres egnethed til bestemte formål, ej heller kan den erstatte en teknisk rådgivning. Inden man anvender vore produkter, bør der altid først rettes henvendelse til en af Interflons tekniske rådgivere, og materialets sikkerhedsdatablade (MSDS) bør gennemlæses.

Intellektuel ejendomsret

Denne website indeholder tekst, tegninger, fotos, illustrationer, grafisk design, logoer og mange andre elementer, der kan være beskyttet af Interflons intellektuelle ejendomsret, af ejendomsretten tilhørende Interflons kunder, ansatte, leverandører og andre. Denne intellektuelle ejendomsret (IPR) skal respekteres, hvor den forekommer. Hel eller delvis kopiering er derfor forbudt uden udtrykkelig tilladelse fra de respektive indehavere af ejendomsretten.

Det er tilladt at lave hyperlinks til denne website. Det er derimod ikke tilladt at lave hyperlinks, så dele af denne website kan ses indenfor rammerne af en anden internetside og/eller website.

Denne site indeholder hyperlinks til websites udenfor Interflons domæne. Interflon er ikke ansvarlig for indholdet i disse sites, ej heller for de deri beskrevne produkter og services, der tilbydes på disse websites. Disse websites kan også vise sig at have andre betingelser.

Fair anvendelse

Det er forbudt at bruge denne website på en måde, der forhindrer andre internetbrugere i at gøre det samme, eller som på anden måde hindrer tilgang til denne website.

Standardbetingelser

Vores produktkvalitet og leveringsbetingelser er de salgs- og leveringsbetingelser, der gælder hos de salgsagenturer eller forhandlere i de lande, hvor produkterne sælges. Der henvises derfor altid til disse salgs- og leveringsbetingelser, inden Interflon produkterne bestilles.

Registrerede varemærker

Teflon® er et registreret varemærke af E.I. Dupont de Nemours and Company, Inc til dets familie af fluorkul-harpikser, fibre, film og forarbejdning, inkl. PTFE (polytetrafluoroethylen), FEP (fluorforstærket ethylen propylen) og PFA (perfluoroalkoxy) harpiks.

Interflon® er et registreret varemærke for Interflon BV

Spørgsmål? Kontakt vores kontor i dit land.

Vælg din branche